(+30) 23960 24687

Το πρόγραμμα διαρκούς υποστήριξης αφορά άτομα που έχουν ολοκληρώσει το ανοιχτό προγράμματος και είναι έτοιμοι να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να νιώθουν καμία ανάγκη να «ξεφεύγουν» από την πραγματικότητα τους χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ουσία.

Επίσης γνωρίζουν τι θέλουν στη ζωή τους και πως μπορούν να το πετύχουν.

Σε αυτή τη φάση που δεν έχουν καθημερινή επαφή με το πρόγραμμα, και αυτό που χρειάζονται είναι να δημιουργήσουν μια προσωπική διαδικασία η οποία θα τους κρατάει σε επαφή με τον εαυτό τους και επικεντρωμένους στους στόχους τους.

Στην ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα «διαρκούς υποστήριξης» , που καλύπτει αυτές τις ανάγκες των θεραπευόμενων.

Βέβαια το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να προσεγγίζεται από τους θεραπευόμενους από την οπτική της «ποιότητας ζωής» και όχι της «επίλυσης προβλημάτων».

Close Menu