(+30) 23960 24687

Κάποιοι θεραπευόμενοι είναι αδύνατον να «απουσιάσουν» από την ζωή τους και τις υποχρεώσεις τους για όλο το διάστημα του κλειστού προγράμματος.

Αυτό οδηγεί συχνά σε ανεπιτυχείς προσπάθειες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τους μιας και η απουσία «επίσημης θεραπείας» οδηγεί σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις δυσκολίες σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τους «πολυάσχολους» χρήστες να αντιμετωπίσουν την «αρρώστια» που απειλεί την ζωή τους.

Συνήθως πρόκειται για έναν συνδυασμό παραμονής τρειών εβδομάδων στο κέντρο και έπειτα συνεχή υποστήριξη και θεραπεία στο σπίτι.

Το πρόγραμμα έχει το πλεονέκτημα ότι αντιμετωπίζονται τα καθημερινά προβλήματα του θεραπευόμενου σε πραγματικό χρόνο.

Οι τρεις πρώτες εβδομάδες παραμονής στο κλειστό πρόγραμμα είναι ουσιαστικές και μη διαπραγματεύσιμες αφού προσφέρουν την ευκαιρία για ενδελεχή ιατρική, ψυχιατρική και ψυχολογική εκτίμηση της κατάστασης του θεραπευόμενου.

Στο διάστημα αυτό γίνεται και η σωματική απεξάρτηση, εφόσον χρειάζεται, ο θεραπευμένος έρχεται σε επαφή με την διαδικασία της ανάρρωσης συμμετέχοντας στην εντατική θεραπεία.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος δεν είναι σταθερή για κάθε θεραπευόμενο αλλά προκύπτει στην πορεία αναλόγως του ρυθμού ανάρρωσης.

Close Menu