Στάσου όρθιος. Απελευθερώσου.

Ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε
να σου δείξουμε τον δρόμο.

Προγράµµατα

Τα θεραπευτικά μας προγράμματα έχουν χωριστεί σε τέσσερις ενότητες με στόχο την υποστήριξη των αναγκών του θεραπευόμενου σε κάθε φάση της ζωής του.

Μέθοδος

Η θεραπευτική μέθοδος που ακολουθούμε βασίζεται στην υπαρξιστική προσέγγιση της Emmy Van Deaurzen και στα 12 βήματα των Ν.Α. Η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται με προσωποκεντρικό τρόπο ώστε οι θεραπευόμενοι  να κατανοήσουν την αξία και τη σημασία της ανάρρωσή τους αλλά και να να ξεκαθαρίσουν μέσα τους ότι βρίσκονται εδώ γιατί επέλεξαν να έρθουν .

Δες τα βίντεο για να μάθεις τα πάντα για τον εθισμό

Τι είναι ο εθισμός και που οφείλεται;

Τι πρέπει να γνωρίζει και να αποφασίσει ένα εθισμένο άτομο;

Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας;

Ποια είναι η κεντρική θεραπευτική αντίληψη μας;

Το Όραμα μας

Ένας κόσμoς πoυ o καθένας μας θα έχει πoιότητα ζωής.

Η Αποστολή μας

Θέλoυμε να βoηθήσoυμε ανθρώπoυς, μέσω της συνεχoύς διαδικασίας αυτoβελτίωσης και της πρoσωπικής ανάπτυξης, να κάνoυν τα όνειρα τoυς πραγματικότητα.

Οι Αξίες μας

Πυλώνες στήριξης και θεμελίωσης της σχέσης εμπιστoσύνης ανάμεσα σε μας, στoυς θεραπευόμενoυς μας και τoυ oικoγενειακoύ τoυς περιβάλλoντoς.

Συχνές Ερωτήσεις

Εάν σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα για την απεξάρτησή σου και έχεις απορίες, συγκεντρώσαμε μερικές ερωτήσεις και σου τις απαντάμε.

Νιώθεις την ανάγκη να προχωρήσεις μπροστά;