Βασικό Πρόγραμμα

Το θεμελιώδες πρόγραμμα του Κέντρου μας.

Το θεραπευτικό μας πρόγραμμα δημιουργήθηκε προσπαθώντας και στοχεύοντας να δώσει απάντηση σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το πώς οι θεραπευόμενοι θα μείνουν μακριά από τον εθισμό και τη χρήση ουσιών, όχι μόνο για το διάστημα που ακολουθούν το πρόγραμμα μας, αλλά κυρίως όταν επιστρέφουν στην κανονική τους ζωή.

1η Εβδοµάδα

Είναι το διάστημα προσαρμογής, όπου οι θεραπευόμενοι συνήθως έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τους κανόνες λειτουργίας, τη θεραπευτική μας φιλοσοφία και αρχίζουν να γνωρίζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Στόχος

Σε αυτό το στάδιο στόχος είναι ο θεραπευόμενος να νιώσει και να έχει πρακτική και συναισθηματική στήριξη ώστε να ξεκινήσει ένα πρώιμο δέσιμο με τους συμβούλους και την ομάδα του.

2η Εβδοµάδα

Στο διάστημα αυτό, οι θεραπευόμενοι αρχίζουν να εξοικειώνονται με τη διαδικασία των mini groups, όπου μοιράζονται οτιδήποτε τους απασχολεί. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική και τους βοηθά να «μάθουν» να μιλούν για τα προβλήματά τους και να ζητούν βοήθεια. Παράλληλα συμπληρώνουν ένα αναλυτικό κοινωνικό ιστορικό, το οποίο μελετά και κουβεντιάζει σε βάθος ο σύμβουλός τους.

Στόχος

Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον εθισμό τους καθώς και το που τον αποδίδουν. Πάνω σε αυτά τα στοιχεία – πληροφορίες θα δουλέψουμε στοχευμένα για το επόμενο διάστημα.

3η-5η Εβδοµάδα

Οι θεραπευόμενοι ξεκινούν μία εργασία για τις συνέπειες που είχε στη δική τους ζωή, όπως επίσης και στων κοντινών τους ανθρώπων, η χρήση ουσιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, ο σύμβουλος έχει καθημερινή επαφή με τον θεραπευόμενο και εξετάζουν μαζί τα παραδείγματα που έχει αναφέρει.

Στόχος

Στόχος είναι να κατανοήσει ο θεραπευόμενος ότι αυτά που του συνέβησαν είναι συνέπειες της χρήσης, που δεν μπορεί να αποφύγει. Αφού φτάσει στο επίπεδο της κατανόησης, ενθαρρύνεται με τη βοήθεια του συμβούλου και της ομάδας να κάνει μια συνειδητή και ξεκάθαρη επιλογή. Να αποφασίσει εάν θέλει αυτές τις συνέπειες στη ζωή του. Εάν ναι, δεν έχει λόγο να βρίσκεται εδώ, αν όχι θα πρέπει να προετοιμάζεται ψυχολογικά για τη διαδικασία αποχαιρετισμού της χρήσης.

6η-9η Εβδοµάδα

Οι θεραπευόμενοι ξεκινούν να γράφουν την ιστορία της ζωής τους (life story). Στο διάστημα της συγγραφής είναι απαραίτητα τα mini groups, σε καθημερινή βάση. Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, ο σύμβουλος είναι σε συνεχή επαφή με τον θεραπευόμενο, κουβεντιάζοντας για την εργασία του και τα συναισθήματα που του προκαλεί, ενώ τα σημαντικότερα γεγονότα θα πρέπει να τα μοιράζεται και με τα μέλη της ομάδας του.

Ολοκληρώνοντας την ιστορία της ζωής του, τη διαβάζει στην ομάδα και τα υπόλοιπα μέλη κρατούν σημειώσεις, καθώς την επόμενη μέρα έχουν έτοιμο ένα γράμμα για το μέλος αυτό. Εκτός απο τα μέλη, γράφει και ο ίδιος ο θεραπευόμενος ένα γράμμα για τον εαυτό του.

Αφού ολοκληρωθούν τα γράμματα, διαβάζονται σε αυτόν που αφορούν, όπως και ο ίδιος διαβάζει το δικό του. Ακολουθεί η ανάλυση των γραμμάτων με ειδική μεθοδολογία και με την ολοκλήρωσή της, ο σύμβουλος συζητά με τον θεραπευόμενο τα αποτελέσματα.

Στόχος

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εκθέσει ο θεραπευόμενος, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του, τα σημαντικότερα γι’ αυτόν γεγονότα, τον τρόπο που τα βίωσε και τα αντιλαμβάνεται, και να μιλήσει για τα συναισθήματα που του έχουν προκαλέσει.

Μέσα από το feedback και τις ταυτίσεις των υπόλοιπων μελών της ομάδας αρχίζει να έρχεται σε μια πρώτη επαφή με τις έννοιες «αποδοχή» και «συμφιλίωση».

10η-13η Εβδοµάδα

Ο θεραπευόμενος παίρνει την πρώτη του έξοδο. Επιστρέφοντας πρέπει να γράψει μια εργασία με όλα τα συναισθήματα, θετικά και αρνητικά, από την πρώτη του επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους και γενικά με τον κόσμο.

Την εργασία αυτή, αφού τη διαβάσει ο σύμβουλος, αποφασίζει αν θα την επεξεργαστεί ο ίδιος με τον θεραπευόμενο ή όλη την ομάδα μαζί.

Μετά από αυτή την εργασία, ο θεραπευόμενος μπαίνει σε μια πολύ κρίσιμη και σημαντική φάση, που είναι η διαδικασία αποχαιρετισμού της χρήσης . Στο διάστημα αυτό, προκύπτουν πολλά συναισθήματα – επιθυμίες για χρήση, εντάσεις καθώς αυτή η εργασία είναι στην ουσία, από μόνη της, ένας «αποχαιρετισμός της χρήσης».

Στόχος

Η ανάρρωση του θεραπευόμενου.

Όσο καλύτερη είναι η κατανόηση και η δουλειά που θα κάνει ο θεραπευόμενος στο 1ο βήμα, τόσο πιο στερεή είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να κτίσει την ανάρρωσή του.

14η-17η Εβδοµάδα

Στο ξεκίνημα της 14 ης εβδομάδας, ο θεραπευόμενος παίρνει τριήμερη άδεια.

Η προετοιμασία ξεκινά μια εβδομάδα πριν, όπου μοιράζεται με την ομάδα και τον σύμβουλό του τα συναισθήματα του για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκειά της. Τρεις ημέρες πριν πρέπει να έχει ετοιμάσει συγκεκριμένα σχέδια: τι θα κάνει και με ποιόν, ποιές ώρες, κλπ. Αυτό γίνεται για να έχει κάποιες σταθερές, μια κατεύθυνση μέσα στην ημέρα του, να είναι σε θέση να παρατηρήσει τον εαυτό του σε σχέση με τη δέσμευσή του ως προς τα σχέδιά του και να έχει το θάρρος και την ειλικρίνεια να παραδεχτεί τις ανατροπές και τις τροποποιήσεις που θα συμβούν. Αφού λοιπόν ετοιμάσει τα σχέδια του και τα ελέγξει ο θεραπευτής, δημιουργείται μια ομάδα όπου εκφράζονται και οι απόψεις των μελών.

Με την επιστροφή του θεραπευόμενου, ο σύμβουλός κουβεντιάζει μαζί του, τον ρωτά αν επέστρεψε όπως έφυγε, «καθαρός», και στη συνέχεια συναντά τα μέλη της ομάδας του. Τις επόμενες μέρες ο θεραπευόμενος ετοιμάζει μια εργασία σχετικά με τα γεγονότα και συναισθήματα που βίωσε κατά την άδειά του.

Στόχος

Συνοψίζοντας, να τονίσουμε ότι ο βασικός στόχος της άδειας είναι να επιστρέψει ο θεραπευόμενος «καθαρός». Σκοπός είναι να εξεταστεί και να δουλευτεί το επίπεδο ειλικρίνειάς του.

Η Μέθοδος

Η θεραπευτική μέθοδος που ακολουθούμε βασίζεται στην υπαρξιστική προσέγγιση της Emmy Van Deaurzen και στα 12 βήματα των Ν.Α. Η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται με προσωποκεντρικό τρόπο ώστε οι θεραπευόμενοι  να κατανοήσουν την αξία και τη σημασία της ανάρρωσή τους αλλά και να να ξεκαθαρίσουν μέσα τους ότι βρίσκονται εδώ γιατί επέλεξαν να έρθουν .

Νιώθεις την ανάγκη να προχωρήσεις μπροστά;