Η προσέγγιση στην Απεξάρτηση

Η θεραπευτική μέθοδος που ακολουθούμε βασίζεται στην υπαρξιστική προσέγγιση της Emmy Van Deaurzen και στα 12 βήματα των Ν.Α. . Η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται με προσωποκεντρικό τρόπο και οι θεραπευτικές σχέσεις βασίζονται στις παρακάτω απαραίτητες και ικανές συνθήκες.

Η Μέθοδος Βήμα προς Βήμα

Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε επαφή.

Η θεραπευτική σχέση είναι το θεμέλιο της αλλαγής και δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχει πραγματική ψυχολογική επαφή.

Το ένα από τα δύο πρόσωπα βρίσκεται σε ασυμβατότητα – ασυμφωνία και είναι ευάλωτος και αγχωμένος.

Κάθε άνθρωπος έχει μια εικόνα για τον εαυτό του, στην οποία εντάσσονται οι εμπειρίες του.

Τα άτομα που παρακολουθούν το θεραπευτικό πρόγραμμα έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με εμπειρίες που δυσκολεύονται να εντάξουν στην αυτοεικόνα τους. Αυτό μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ασυμφωνία – ασυμβατότητα, προκαλώντας άγχος και ένταση που κάνει απολύτως απαραίτητη την καθημερινή επαφή με τον σύμβουλο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ώστε να αποκτήσουν τη γνώση αυτής της διαδικασίας και τον τρόπο ένταξης των εμπειριών τους.

Ο θεραπευτής βρίσκεται σε συμφωνία (αυθεντικότητα) σε αυτή τη σχέση. Αυθεντικότητα υπάρχει όταν οι εμπειρίες και τα συναισθήματα δεν απειλούν την αυτοεικόνα και δε συγκρούονται μαζί της. Σε μια θεραπευτική σχέση δηλαδή, ο θεραπευτής είναι σε αυθεντικότητα όταν συνειδητοποιεί ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται σε σχέση με αυτό που φέρνει ο θεραπευόμενος και το εκφράζει μόνο όταν δε διαταράσσει τη θεραπευτική σχέση ή ίσως μόνο αν την πάει ένα βήμα παρακάτω. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αυθεντικότητα για το θεραπευτικό μας πρόγραμμα είναι ίσως η πιο σημαντική συνθήκη και προϋπόθεση για τη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης.

Ο θεραπευτής αισθάνεται άνευ όρων αποδοχή και σεβασμό για τον θεραπευόμενο. Η άνευ όρων αποδοχή είναι αναγκαία για τη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης και υφίσταται σε δύο επίπεδα: το πρώτο, που είναι και η βάση, και το οποίο είναι απαραίτητο να αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας κάθε ανθρώπου και βασικό άξονα της ύπαρξής του, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν, έχουν δυνατότητες, και επομένως μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματά τους. Το δεύτερο είναι η άνευ όρων αποδοχή σε οτιδήποτε φέρνει ο θεραπευόμενος ώστε να δημιουργηθεί θεραπευτική σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Ο θεραπευτής έχει «ενσυναισθητική» κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς του θεραπευόμενου.

Τα δύο κύρια σημεία της προσωποκεντρικής ενσυναίσθησης είναι:

  1. Η ικανότητα του θεραπευτή να καταλαβαίνει και να αισθάνεται όπως ακριβώς ο θεραπευόμενος.
  2. H ικανότητα να μη χάνει ποτέ τον εαυτό του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ο θεραπευτής αντιλαμβάνεται, τουλάχιστον ως ένα σημείο, την άνευ όρων αποδοχή και την ενσυναίσθηση για τον θεραπευόμενο, αλλά και την ικανότητα να την επικοινωνεί.

Εκτός από το είδος της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, το πρόγραμμά μας δίνει μεγάλη σημασία στις διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες έχουν μεγάλη θεραπευτική αξία, αφού τα άτομα που εντάσσονται στο πρόγραμμα προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες και ο βασικός λόγος που τους οδήγησε στην εξάρτηση ήταν το αδιέξοδο στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο θεραπευόμενος αποδέχεται και λειτουργεί σε ένα πλαίσιο ορίων που ορίζει ο ίδιος, σε συνεργασία με το θεραπευτή και την ομάδα.

Προσωπική Ευθύνη & Όρια

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα άτομα που είναι εθισμένα είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθούν όρια στον εαυτό τους και στους άλλους ενώ, πολλές φορές, το σπάσιμο των ορίων και η μη τήρηση των κανόνων γίνεται αυτοσκοπός. Αυτό αντιμετωπίζεται με υπομονή και κατανόηση, πάντα επιμένοντας στην τήρησή τους και τονίζοντας τη θεραπευτική τους αξία.

Για το θεραπευτικό μας πρόγραμμα η τήρηση των ορίων πρέπει να γίνει τρόπος ζωής γι’ αυτό και γίνονται καθημερινοί έλεγχοι από τους συμβούλους, έτσι ώστε να βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα για την τήρηση τους αλλά και για τη γενικότερη εικόνα της καθημερινότητας των θεραπευομένων.

Ο θεραπευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού και της ζωής του, ώστε να αυτονομηθεί συναισθηματικά και πρακτικά.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε έχει στόχο να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την αξία και τη σημασία που έχουν για την ανάρρωσή τους αλλά και τη ζωή τους, η προσωπική ευθύνη, η αυτονομία αλλά και η ελευθερία της επιλογής. Επίσης, να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν μέσα τους ότι βρίσκονται εδώ γιατί επέλεξαν να έρθουν, κάνουν θυσίες γι’ αυτό -οικονομικές κι όχι μόνο- και έχουν ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στους εαυτούς τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό σε αυτή την προσπάθεια.

Νιώθεις την ανάγκη να προχωρήσεις μπροστά;