Πρόγραμμα Διαρκούς Υποστήριξης

υποστηριξη

Το πρόγραμμα διαρκούς υποστήριξης αφορά άτομα που έχουν ολοκληρώσει το ανοιχτό πρόγραμμα και γνωρίζουν τι θέλουν στη ζωή τους

Το πρόγραμμα διαρκούς υποστήριξης αφορά άτομα που έχουν ολοκληρώσει το ανοιχτό πρόγραμμα και είναι έτοιμοι να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να νιώθουν καμία ανάγκη να «ξεφύγουν» από την πραγματικότητά τους χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ουσία. Επίσης,  γνωρίζουν τι θέλουν στη ζωή τους και πως μπορούν να το πετύχουν.

Σε αυτή τη φάση, που δεν έχουν καθημερινή επαφή με το πρόγραμμα, αυτό που χρειάζονται είναι να δημιουργήσουν μια προσωπική διαδικασία η οποία θα τους κρατάει σε επαφή με τον εαυτό τους επικεντρωμένοι στους στόχους τους.

Στην ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα «διαρκούς υποστήριξης» που καλύπτει αυτές τις ανάγκες των θεραπευόμενων με στόχο αυτό να προσεγγιστεί από τους θεραπευόμενους από την οπτική της «ποιότητας ζωής» και όχι της «επίλυσης προβλημάτων».

Νιώθεις την ανάγκη να προχωρήσεις μπροστά;