Πρόγραμμα και Οικογενειακό Περιβάλλον

εθισμος

Ο εθισμός είναι μία αρρώστια που επηρεάζει δραστικά όλο το περιβάλλον του εξαρτημένου ατόμου

Ολόκληρη η οικογένεια επηρεάζεται και μάλιστα κάθε μέλος της ξεχωριστά, διατηρώντας ο καθένας ένα δικό του ρόλο σε αυτό το φαύλο κύκλο της εξάρτησης.

Βασική παράμετρος αυτής της σχέσης είναι τόσο η αντίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος όσο και η αντίδραση που στη συνέχεια εκφράζει ο εξαρτημένος στη χρήση, με συχνότερη συμπεριφορά την επανάληψη της.

Είναι αυτονόητο ότι οι σχέσεις διαταράσσονται και η οικογένεια διαλύεται, με τον φόβο, την ανησυχία και την απογοήτευση να αποτελούν τα κυρίαρχα συναισθήματα.

στηριξη

Στην Απεξάρτηση λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα οικογενειακής υποστήριξης παράλληλα με το πρόγραμμα που ακολουθεί ο εθισμένος

Η ανάγκη στήριξης και καθοδήγησης του οικογενειακού περιβάλλοντος στην αντιμετώπιση αυτών των χαρακτηριστικών, είναι στοιχείο αναγκαίο για την απεξάρτηση του εθισμένου ατόμου.

Σε ειδικές προγραμματισμένες συναντήσεις, εβδομαδιαίας βάσης, παρέχεται ατομική και ομαδική συμβουλευτική στις οικογένειες από εξειδικευμένους συμβούλους. Στόχος μας είναι οι οικογένειες των εξαρτημένων να ενημερωθούν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τα συναισθήματα τους, στηρίζοντας με σωστό τρόπο και μέθοδο τη διαδικασία της απεξάρτησης.

Βοήθησε τον άνθρωπο σου να προχωρήσει μπροστά.